STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/19 dla tegorocznych absolwentów:

 • Maria Gmyrek
 • Maja Łagowska
 • Szymon Pelc
 • Maciej Prokopowicz
 • Kamila Piecha
 • Michał Sinkowski
 • Michał Serwin
 • Mateusz Sołtysek
 • Anna Swoboda
 • Wojciech Trefon

 

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska" - III 2019

 • Kamil Anioł

 

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/18:

 • Maria Gmyrek
 • Maja Łagowska
 • Jan Pieniążek
 • Agnieszka Płaczek
 • Maciej Prokopowicz
 • Michał Serwin
 • Michał Sinkowski
 • Anna Swoboda
 • Wojciech Trefon

 

Stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018:

 • Kamil Anioł
 • Paulina Gibas
 • Tymon Janusiewicz
 • Jakub Kosecki
 • Tymoteusz Śleziak

 

Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci:

 • Mateusz Dubiel
 • Anna Swoboda

 

Stypendium Województwa Śląskiego przyznawane w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego:

 • Maria Gmyrek