Przetargi PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Ogłoszenia  - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszkiw Bielsku - Białej”

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przejdź do...

pismo ADA-MUSIC informacja o powtórzeniu czynności i przedłużeniu ważności wadium przejdź do...

pismo ADA-MUSIC wezwanie do uzupełnienia oferty przejdź do...

pismo CHPM informacja o powtórzeniu czynności i przedłużeniu ważności wadium przejdź do...

pismo CHPM wezwanie do uzupełnienia oferty przejdź do...

pismo Sielesia Music Center informacja o powtórzeniu czynności i przedłużeniu ważności wadium przejdź do...

pismo Sielesia Music Center wezwanie do uzupełnienia oferty przejdź do... 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny, do prowadzenia stołówki szkolnej została wybrana oferta firmy: Przedsiębiorstwo „KOMPOL” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Pułaskiego 4A/1-2 - Hostel Krokus, 43-460 Wisła, ul. Górnośląska 9

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu -  dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla POSM I i II stopnia w Bielsku - Białej” przejdź do...  

Zapytanie ofertowe dot. prowadzenia stołówki szkolnej przejdź do...

Ogłoszenie o wyborze najlepszej oferty na tablice interaktywne przejdź do...

Ogłoszenie przetargu na dostawę instrumentów dla  POSM I i II stopnia w Bielsku-Białej:
ogłoszenie przejdź do...
specyfikacja warunków zamówienia przejdź do...

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszkiw Bielsku - Białej” przejdź do...

Zapytania i odpowiedzi - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej” z dnia 14.05.2013 przejdź do...

Zapytania i odpowiedzi - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej” z dnia 10.05.2013 przejdź do...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 180138 - 2013 powiązane z ogłoszeniem 159656-2013 z dnia 2013-04-22) przejdź do...

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszkiw Bielsku - Białej” przejdź do...

Zapytania i odpowiedzi - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej” przejdź do...

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu tablic interaktywnych  przejdź do...

 

Ogłoszenie - dotyczy zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla potrzeb POSM I i II st. w Bielsku-Białej przejdź do...
specyfikacja warunków zamówienia przejdź do...
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  przejdź do...

 

Ogłoszene o udzieleniu zamówienia - usługi przejdź do...

Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty  przejdź do... dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych w Bielsku-Białej, ul. St. Wyspiańskiego 5A”

 

Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty przejdź do...     dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa instrumentów dla POSM I i II stopnia w Bielsku - Białej”

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę instrumentów dla  POSM I i II stopnia w Bielsku-Białej:

ogłoszenie przejdź do...

specyfikacja warunków zamówienia przejdź do...

 

POSM w Bielsku-Białej przeprowadziło postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę ochrony fizycznej i monitoringu obiektów szkoły.

Zgodnie z zaleceniami ustawy o finansach publicznych i obowiązującą w POSM "Procedurę zawierania umów" została wybrana oferta firmy KOMANDOS- OCHRONA Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejsze warunki usługi, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

 

NOWOZAKUPIONY KLAWESYN KONCERTOWY DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

logo_mkidnsmall

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem klawesynu koncertowego skrzydłowego – kopii francuskiego instrumentu z XVIII wieku dla potrzeb POSM I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej". przejdź do...