Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki z okazji Roku Moniuszkowskiego.

Zakres materiału do konkursu:

Bibliografia:
1. Bohdan Muchenberg "Pogadanki o muzyce"  t. II, Kraków: PWM, 1991, s. 130-146.

Znajomość słuchowa następujących utworów:

1. Pieśń Prząśniczka.
2. Pieśń Wesół i szczęśliwy (Krakowiaczek).
3. Opera Halka: Mazur z I aktu.
4. Opera Halka: Tańce góralskie z III aktu.
5. Opera Straszny Dwór: Kto z mych dziewek serce której aria Miecznika z II aktu (aria polonezowa).
6. Uwertura Bajka.

Regulamin przejdź do...

Formularz przejdź do...