×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /usr/home/zpsm/domains/zpsm.bielsko.pl/public_html/images/galerie/2016_2017/erasmus.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/2016_2017/erasmus

W odpowiedzi na potrzeby szkoły przygotowaliśmy projekt, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania poprzez stosowanie nowoczesnych metod i środków nauczania. Zakres projektu obejmuje stworzenie platformy e-learningowej dla uczniów (w pierwszej kolejności z przedmiotów maturalnych), przygotowanie biblioteki multimedialnej z nagranych koncertów, warsztatów i popisów oraz poznanie i włączenie do procesu dydaktycznego nowoczesnych metod nauczania.

  Do grupy realizujących projekt należy:
Barbara Cybulska-Konsek - dyrektor, Agnieszka Biłek – księgowa, Artur Pytlarz – pracownik techniczny oraz nauczyciele: Agnieszka Zawada i Lidia Miś – koordynatorzy projektu, Anna Bergiel, Marta Solich, Ewa Górny, Katarzyna Polińska-Kokotkiewicz, Mariusz Bizoń, Przemysław Kieda.
W bieżącym roku szkolnym zespół zrealizował 7 mobilności: szkolenia dotyczące metod nauczania: „Social Media in the Classroom”, „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners’ motivation”,  „Effective Use of Technology in Teaching”, "CLIL- Methodology & ICT Tools for teachers working with CLIL" oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje z j. angielskiego. Nauczyciele będący na kursach przeprowadzili 4 szkolenia kaskadowe, w wyniku czego na lekcjach w klasach 6-10 uczący wprowadzili nowe metody nauczania. Zaczęto wykorzystywać smartfony i komputery na lekcjach. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o darmowe aplikacje:
- Quizziz – tworzenie quizów do powtarzania i sprawdzania wiedzy uczniów,
- Kahoot – podobny do Quizziz, wygodny do stosowania na smartfonach,
- Google Form – tworzenie i opracowywanie ankiet,
- StudyStack – nauka słówek z j. obcego, definicji pojęć z różnych przedmiotów w postaci 10 różnych gier (m.in. scrabble, wisielec, krzyżówka, puzzle),
- Tackk – grupowe pisanie i publikowanie artykułów,
- Wordlink  - narzędzie do tworzenia tekstów z jednoczesnym tłumaczeniem wszystkich słów- do wykorzystania przez uczniów poza lekcjami
- Learningapps - do tworzenia ćwiczeń językowych, takich, jak: zadania z lukami, test wyboru, pasujące pary, grupowanie, krzyżówki, video z adnotacjami, szacowanie, wykreślanki,
- Webquesty -  rodzaj metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet. Źródła online mogą być uzupełnione materiałami podręcznymi.
 
 Jedno ze zrealizowanych szkoleń dotyczyło nauczania metodą CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe - Content and Language Integrated Learning).  Jest ono wykorzystywane w edukacji dwujęzycznej, gdzie zarówno treści programu nauczania, jak i język obcy przekazywane są łącznie. Uczniowie mogą uczyć się przedmiotów szkolnych (również tych, których brakuje w ramowym planie nauczania, a są na maturze) w języku angielskim, przez cały czas otrzymując wsparcie językowe. Taki sposób kształcenia językowego wymusza tzw. „zanurzenie się” w języku (od ang. immersion), i wprowadza nowy kontekst w nauce. Oprócz pogłębionego kontaktu z językiem obcym, metoda CLIL poszerza wiedzę ogólną uczniów, co jest jednym z celów kształcenia ogólnego, wyrażonych w dokumencie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego” z dnia 23 grudnia 2009 r. Metoda CLIL w wielu krajach Europy (m.in. we Włoszech, Niemczech, Belgii, czy Francji) została oficjalnie zaakceptowana i jest wprowadzana jako obowiązkowa. Wielu nauczycieli uczy swoich przedmiotów w językach obcych.
Nauczyciele poznali kilka bardzo użytecznych platform internetowych do nauki języka:
 - Clilstore - do umieszczania materiałów do wykorzystania przez uczniów poza lekcjami,
 - Multidict - wielojęzykowy słownik internetowy.

Kolejnym efektem mobilności są 3 projekty e-Twinning:
- „Christmas season in Finland, Poland and Croatia”  - zrealizowane w klasie 7 (L. Miś, A Zawada) z partnerami z Finlandii i Chorwacji,
-”Cultural exchange” - kl. 7 z partnerami z Finlandii, Włoch, Turcji, Chorwacji, Hiszpanii, Czech, Słowacji  i Rumunii(L. Miś, A Zawada),
-” Cultural Identity” - klasa 10 z partnerami z Turcji i Rumunii (L. Miś, K. Kokotkiewicz).
W ramach projektów uczniowie udział w wyborze tematów (ankieta), przygotowywali materiały w postaci zdjęć, filmów i tekstów w Internecie. Prezentowali swoją kulturę i poznawali inne. Przygotowując prezentacje musieli wybrać i wyselekcjonować najciekawsze aspekty naszego regionu. Do kontaktów używali j. angielskiego.

{gallery}galerie/2016_2017/erasmus{/gallery}