Przewodnicząca: Maja Krzanowska

Zastępca: Magdalena Pustelnik

Skarbnik: Igor Dudek

Sekretarz: Magdalena Przemyk

oraz Bartłomiej Golec