Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki (z okazji Roku Moniuszkowskiego) oraz Henryka Mikołaja Góreckiego. Konkurs zorganizowany jest jako impreza towarzysząca 24 Festiwalowi Kompozytorów Polskich im. H.M. Góreckiego.

Zakres materiału do konkursu:

Bibliografia:
1. Bohdan Muchenberg "Pogadanki o muzyce" t. II, Kraków: PWM, 1991, s. 130-146.
2. Małgorzata Kowalska „ABC Historii muzyki”, rozdział St. Moniuszko str. 513-521 oraz rozdział H.M. Górecki str. 663-666

Oczekiwana jest znajomość słuchowa następujących utworów:

Stanisław Moniuszko:

1. Pieśń Prząśniczka.
2. Pieśń Wesół i szczęśliwy (Krakowiaczek).
3. Opera Halka: Mazur z I aktu.
4. Opera Halka: Tańce góralskie z III aktu.
5. Opera Straszny Dwór: Kto z mych dziewek serce której aria Miecznika z II aktu (aria polonezowa).
6. Uwertura Bajka.
7. Uwertura do opery Paria.

Henryk Mikołaj Górecki:

1. III Symfonia „ Pieśni żałosnych”.
2. 3 utwory w dawnym stylu.

Regulamin konkursu przejdź

Formularz zgłoszeniowy pobierz