Stypendyści w roku szkolnym 2019/2020/

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne za rok szkolny 2018/2019:

  • Anioł Kamil
  • Kąkol Marek
  • Markiewicz Mateusz
  • Matula Natalia
  • Pieniążek Jan
  • Płaczek Agnieszka
  • Szczęsna Magdalena

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019:

  • Anioł Aleksander
  • Janusiewicz Tymon
  • Kosecki Jakub